Ziyaretçi Profili

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

Özel Bütçeli İdareler

Yükseköğretim Kurumları

Belediyeler

İl Özel İdareleri

Mahalli İdare Birlikleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Büyükşehir Belediyeleri

Belediyeye Bağlı İdareler

Sosyal Güvenlik Kurumları

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

Hastaneler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Mahalli İdare Şirketleri’ne mensup satınalma sorumluları

Distribütörler

Üreticiler

İthalat Ve İhracatçılar

Toptan Alım Yapan Bayiler

Basın-Medya