Ana Sponsorluk

(Yalnızca bir ana sponsor olacaktır )

 

Firma, Ana Sponsorluk sözleşmesini imzaladıktan sonra; logosu “Ana

Sponsor” olarak tanıtım çalışmaları ve etkinlik süresince belirlenmiş her türlü

yazılı, işitsel ve görsel medyadaki PR ve reklam çalışmalarında maksimum

görünürlüğe sahip olacak şekilde etkinlik sonuna kadar kullanılacaktır.

 

Etkinlik Alanı Yer Tahsisi: Ana Sponsora etkinlik alanında 60 m2 ücretsiz

stand alanı tahsis edilecektir.

 

Basın Çalışmaları: Basın için hazırlanan tüm dokümanlarda Ana Sponsorun

logosuna yer verilecektir.

 

Etkinlik Alanı Led Ekran: Etkinlik alanında dijital ekranlarda dönüşümlü

şekilde, “Ana Sponsor” olarak sürekli logosuna ve varsa videosuna yer

verilecektir.

 

Ziyaretçi Kılavuzu: Ana Sponsor logosu ziyaretçi el kılavuzunda tüm

sponsorların önünde ayrıca yer alacaktır.

 

Etkinlik Afişleri: Ana Sponsor logosu etkinlik afişlerinin tümünde tüm

sponsorların önünde ayrıca yer alacaktır.

 

Etkinlik Davetiyesi: Ana Sponsor logosu etkinlik davetiyesinde tüm

sponsorların önünde ayrıca yer alacaktır.

 

Elektronik Ortamlar: Ana Sponsor, etkinlik web sitesi ana sayfasında erişim

linki bulunduran logo yayınlama hakkına sahip olacaktır.

 

Duyuru, Reklam ve İlanlar: Ana Sponsor logosu, proje boyunca yapılacak

olan online ve offline tüm duyuru, ilan ve reklam çalışmalarında yer alacaktır.

Çalışmaların tümünde, Ana Sponsorun logosu, tüm sponsorların önünde

ayrıca yer alacaktır.

 

Etkinlik Tanıtım Filmi: Etkinlik öncesinde ve sonrasında hazırlanacak olan

tanıtım filmlerinde Ana Sponsorun logosu diğer sponsorların önünde ayrıca

yer alacaktır.

 

Etkinlik Sonuç Raporu: Etkinlik sonrasında hazırlanacak sonuç raporunda

Ana Sponsorun logosu diğer sponsorların önünde ayrıca yer alacaktır.